ASP PROJEKT

Karcsa Község Önkormányzata

2017. 09. 21. Sajtóközlemény:

Elkezdődött KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című projekt megvalósítása

Karcsa Község Önkormányzata 2016. szeptember 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra. A kérelmet 2016. november 23-án jóváhagyta a Miniszterelnökség, így 6.000.000 Ft támogatással megkezdődött az ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítása.

A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörténik az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek kerülnek bevezetésre: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan vagyonkataszer rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar+ és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz a pályázat keretein belül 6 db munkaállomást monitorral, 1 db laptopot, 7 db kártyaolvasót, 1 db szünetmentes tápegységet és 1 db multifunkcionális nyomtatót vásárolt az önkormányzat. A pályázat megvalósítása során megtörténik az Informatikai biztonsági szabályzat átdolgozása és az Iratkezelési szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása. A pályázó elvégzi az adattisztítást külső szolgáltató közreműködésével, a rendszertestreszabást, a paraméterezést, a jogosultságok beállítását. Az adatmigráció keretében az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján elvégzi az adatok betöltését az informatikai rendszerbe. A tesztelés élesítés tevékenység körében szolgáltató bevonásával ellenőrzik a szolgáltatások működését, valamint az átadott adatokat. A pályázati forrásból a hivatal valamennyi köztisztviselője részt vesz a szükséges oktatásokon. Az oktatásokon való részvétel utazási költségét az önkormányzat a pályázat költségvetésének terhére számolja el.

Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent a településnek, közigazgatási feladatait széles körben támogatja és integrált alkalmazásokhoz is hozzáfér a beruházás során.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: Karcsa Község Önkormányzata

A projekt címe: KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezésének dátuma: 2018. június 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00142

 

2018. június 6.

KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

Karcsa Község Önkormányzata 2016. szeptember 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra. A kérelmet 2016. november 23-án jóváhagyta a Miniszterelnökség, így 6.000.000 Ft támogatással megvalósult az ASP rendszerhez való csatlakozás.

A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörtént az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek kerültek bevezetésre: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan vagyonkataszer rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar+ és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz a pályázat keretein belül 6 db munkaállomást monitorral, 1 db laptopot, 7 db kártyaolvasót, 1 db szünetmentes tápegységet és 1 db multifunkcionális nyomtatót vásárolt az önkormányzat. A pályázat megvalósítása során megtörtént az Informatikai biztonsági szabályzat átdolgozása és az Iratkezelési szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása. A pályázó elvégezte az adattisztítást külső szolgáltató közreműködésével, a rendszer-testreszabást, a paraméterezést, a jogosultságok beállítását. Az adatmigráció keretében az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján elvégezte az adatok betöltését az informatikai rendszerbe. A tesztelés élesítés tevékenység körében szolgáltató bevonásával ellenőrzésre került a szolgáltatások működése, valamint az átadott adatok. A pályázati forrásból a hivatal valamennyi köztisztviselője részt vett a szükséges oktatásokon. Az oktatásokon való részvétel utazási költségét az önkormányzat a pályázat költségvetésének terhére számolta el.

Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent a településnek, közigazgatási feladatait széles körben támogatja és integrált alkalmazásokhoz is hozzáfér a beruházás során.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: Karcsa Község Önkormányzata

A projekt címe: KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezésének dátuma: 2018. június 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00142